Fasáda TPH 52

Nová generácia fasády, ktorá sa skladá zo základného systému a širokého sortimentu stĺpov a priečnikov ponúkajúca riešenia pre rôzne estetické a konštrukčné požiadavky architektonických projektov, prostredníctvom integrálnych riešení. Základné profily sú rozmerov od 65 mm do  230 mm pre stĺpy, a od 40.5 mm do  205.5 mm pre priečniky, a rovnako ako doplnkové príslušenstvo, sú kompatibilné pre všetky nové fasády  CORTIZO. Kompletná sada týchto profilov a ich mechanických spojov, dovoľuje realizáciu všetkých typov fasád (vertikálne, šikmé, s pravým uhlom 90º, polygonálne), a riešení pri zasklievaní sklami veľkých rozmerov a hmotností.


 • Fasáda  TPH 52 je hybridný systém, ktorý vychádza z kombinácie  TP 52 a  SG 52. Používa sa spôsob montáže v horizontálnom smere:  prítlačná hliníková lišta-vonkajšia krycia lišta, zvýrazňujúc profily z vonkajšej strany v tomto smere.  Upevnenie skla sa realizuje na jeho hranách  pomocou spon a U-profilu vo vertikálnom smere.

  Maximálne prerušenie tepelného mostu  30 mm, spolu s vysokou kapacitou zasklenia až 50 mm a možnosť zasklenia sklami veľkej hrúbky a energeticky úspornými sklami dávajú tejto novej sérii systému fasád vynikajúce tepelné a akustické vlastnosti. Certifikácia CWCT podľa britských noriem
 

 • Zasklenie

 •  
 • Maximálna zasklenia: 44 mm. 
 • Minimálna zasklenia:  6 mm.
 • Možnosti otvárania

 •  
 • Von-výklopné skryté
 • Časti / Hrúbka steny profilov / Krycia lišta

 •  
 • ČASTI
  Stĺp – 52 mm.
  Priečnik – 52 mm.
   
 • Prerušenie tepelného mosta od 6 do 30 mm.
 • HRÚBKA STENY PROFILOV
  Stĺp – 2.1 a  3.0 mm.
  Priečnik – 2.1 mm.
 • KRYCIA LIŠTA Krycia lišta eliptická 85mm.Krycia lišta horizontálna 34 mm. Krycia lišta obdĺžniková: 14, 19, 100 a 145 mm.
 • Max./Min.rozmery / Maximálna hmotnosť

 •  
 • MAX./MIN.ROZMERY
  Otváranie von-výklopné
 • Šírka max. (L)= 2.500 mm.
  Výška max. (H)= 1.800 mm. 
 • Šírka min. (L)= 550 mm.
  Výška min. (H)= 550 mm.
 • MAXIMÁLNA HMOTNOSŤ
  Otváranie von-výklopné 140 Kg.
 
 • Kategórie dosiahnuté v skúšobni

 •  
 • Priedušnosť (EN 12152:2000): TRIEDA  AE
 • Vodotesnosť (EN 12154:2000): TRIEDA  RE1500
 • Odolnosť proti vetru (EN 13116:2001):
  VHODNÝ(návrhové zaťaženie 2000 Pa- bezpečnostné zaťaženie 3000 Pa)
 • Skúšky vykonané na referenčnej fasáde 3,00 x 3,50 m.
 • Súčiniteľ prestupu tepla

 •  
 • Ucw od 0,6 (W/m²K)
 • Konzultovať rozmery a sklo 
 • Povrchové úpravy

 •  
 • Lakované farby (RAL, metalické a textúrované)
 • Lakované imitácie dreva
 • Antibakteriálne lakovanie 
 • Eloxovanie