Fasáda ST 52

Nová generácia fasády, ktorá sa skladá zo základného systému a širokého sortimentu stĺpov a priečnikov ponúkajúca riešenia pre rôzne estetické a konštrukčné požiadavky architektonických projektov, prostredníctvom integrálnych riešení. Základné profily sú rozmerov od 65 mm do  230 mm pre stĺpy, a od 40.5 mm do  205.5 mm pre priečniky, a rovnako ako doplnkové príslušenstvo, sú kompatibilné pre všetky nové fasády  CORTIZO.


 • Kompletná sada týchto profilov a ich mechanických spojov, dovoľuje realizáciu všetkých typov fasád (vertikálne, šikmé, s pravým uhlom 90º, polygonálne), a riešení pri zasklievaní sklami veľkých rozmerov a hmotností. V tomto type fasády ST 52  je sklo lepené na hliníkový rám štrukturálnym  silikónovým lepidlom. Takto pripravená štruktúra sa montuje na nosný profil pomocou spon so systému fasády SG 52. 

  Estetickou úlohou systému ST 52 je poskytnúť rovnaký vzhľad fixných  a otváravých skiel z vonkajšej aj z vnútornej strany. Z vonkajšieho pohľadu na systém je vidieť len sklo (bez profilov). Pre zabezpečenie vodotesnosti je po celom obvode každého skleného modulu nainštalované tesnenie z EPDM materiálu. 
 

 • Zasklenie

 •  
 • Maximálna zasklenia: 38 mm. 
 • Minimálna zasklenia:  6 mm.
 • Možnosti otvárania

 •  
 • Von-výklopné skryté
 • Časti / Hrúbka steny profilov / Krycia lišta

 •  
 • ČASTI
  Stĺp – 52 mm.
  Priečnik – 52 mm.
   
 • Prerušenie tepelného mosta od 6 do 30 mm.
 • HRÚBKA STENY PROFILOV
  Stĺp – 2.1 a  3.0 mm.
  Priečnik – 2.1 mm.
 • Max./Min.rozmery / Maximálna hmotnosť

 •  
 • MAX./MIN.ROZMERY
  Otváranie von-výklopné
 • Šírka max. (L)= 2.500 mm.
  Výška max. (H)= 1.800 mm. 
 • Šírka min. (L)= 550 mm.
  Výška min. (H)= 550 mm.
 • MAXIMÁLNA HMOTNOSŤ
  Otváranie von-výklopné 140 Kg.
 
 • Kategórie dosiahnuté v skúšobni

 •  
 • Priedušnosť (EN 12152:2000): TRIEDA AE
 • Vodotesnosť (EN 12154:2000): TRIEDA RE750
 • Odolnosť proti vetru (EN 13116:2001):
  VHODNÝ
  (návrhové zaťaženie 1200 Pa- bezpečnostné zaťaženie 1800 Pa)
 • Skúšky vykonané na referenčnej fasáde 3,00 x 3,50 m.
 • Súčiniteľ prestupu tepla

 •  
 • Ucw od 0,7 (W/m²K)
 • Konzultovať rozmery a sklo 
 • Povrchové úpravy

 •  
 • Lakované farby (RAL, metalické a textúrované)
 • Lakované imitácie dreva
 • Antibakteriálne lakovanie 
 • Eloxovanie