Fasáda Millennium

Systém ľahkej fasády, kde sa vonkajšie sklo upevňuje pomocou svoriek a spojovacích elementov: fixných elementov alebo guľových čapov. Svorky sú vyrobené z nerezovej ocele a držia guľové čapy na ktoré sa upevňuje sklo, predtým upravené vyrezaním otvoru, aby sa dané upevnenie mohlo uskutočniť.

 • Nosná konštrukcia na ktorú sa upevňujú svorky sa skladá len z vertikálnych hliníkových profilov vysokej hrúbky a pevnosti čím sa dosahujú konštrukcie s veľkým rozpätím medzi podperami.  Tento systém je doplnený o ďaľšie profily a tesnenia, ktoré dovoľujú realizáciu najrôznejších konštrukčných  riešení.
 

 • Zasklenie

 •  
 • Odporúča sa použť tvrdené sklo. 
 • Minimálna veľkosť otvoru zasklenia: 8 mm.
 • Maximálna veľkosť otvoru zasklenia: 26 mm.
 • Možnosti otvárania

 •  
 • Von-výklopné skryté
  Otvorenie dovnútra pre prístup do ventilačnej komory.
 • Časti

 •  
 • ČASTI
  Stĺp – 145, 170 y 250 mm.
  Viditeľná vnútorná časť vertikálna 65 mm.
   
 
  • Tepelná priepustnosť

  •  
  • Ucw od 0,8 W/m²K)
  • Konzultovať rozmery a sklo 
  • Povrchové úpravy

  •  
  • Lakované farby (RAL, metalické a textúrované)
  • Lakované imitácie dreva
  • Antibakteriálne lakovanie 
  • Eloxovanie