Fasáda Equity

Rovnako ako na stĺpe tak aj na priečniku viditeľná vnútorná časť predstavuje len 18 mm čím sa dosiahne s pohľadu estetiky minimalistický štýl a z pohľadu funkčnosti  sa uľahčí celkový vstup svetla do budovy. Montáž systému sa uskutočňuje zarovnaním profilov čo poskytuje estetickú jednotnosť vnútri fasády.

 • Zasklievanie sa uskutočňuje upevňovaním skla pomocou hliníkovej tlakovej krycej lišty, vertikálne aj horizontálne, spôsobom, že viditeľná vonkajšia časť je 52 mm a vnútorná len hore uvedených 18 mm.
 

 • Zasklenie

 •  
 • Odporúčaná vonkajšia sklená tabuľa je tvrdené sklo alebo sklo so slnečnou reguláciou.
 • Maximálna veľkosť otvoru zasklenia: 40 mm.
 • Možnosti otvárania

 •  
 • Von-výklopné skryté
 • Časti / Hrúbka steny profilov / Krycia lišta

 •  
 • ČASTI
  Stĺp – 18 mm.
  Priečnik – 18 mm.
   
 • HRÚBKA STENY PROFILOV
  Stĺp – 2.6 mm.
  Priečnik – 2.6 mm.
 • KRYCIA LIŠTA
  Krycia lišta horizontálna 34 mm.
  Krycia  lišta obdĺžniková: 14, 19 a 100 mm.
 • Prerušenie tepelného mosta od 24 mm.
 
  • Súčiniteľ prestupu tepla

  •  
  • Ucw od 0,8 (W/m²K)
  • Konzultovať rozmery a sklo 
  • Max./Min.rozmery / Maximálna hmotnosť

  •  
  • MAX./MIN.ROZMERY
   Otváranie von-výklopné
  • Šírka(L)= 2.200 mm.Výška(H)= 2.200 mm.
  • MAXIMÁLNA HMOTNOSŤ
   Otváravé 140 Kg. Fixné 400 Kg.
  • Povrchové úpravy

  •  
  • Lakované farby (RAL, metalické a textúrované)
  • Lakované imitácie dreva
  • Antibakteriálne lakovanie 
  • Eloxovanie