Mikroventilácia

Toto zariadenie sa skladá z dvoch častí umiestnených vo vlastnom kovaní okna, ktoré dovoľuje pootvorenie na milimetre (6 a 8 mm.), čo zabezpečuje postupnú a trvalú výmenu vzduchu aj pri zatvorenom okne.


 • Zariadenie  je použiteľné pre všetky druhy otvárania: otváravé, otváravo-sklopné a posuvné. Mechanizmus mikroventilácie je pre otváravé a otváravo- sklopné otvárania nastaviteľný čím je možné regulovať prietok vzduchu. Výhody MIKROVENTILÁCIE CORTIZO:
  - Nižšie náklady ako iné prevzdušňovacie systémy.
  - Mechanizmus skrytý v kovaní takže estetika okna sa nemení.
  - Nemá vplyv na technické vlastnosti okna ako sú energetická účinnosť a zvuková izolácia
 

 • Okná otváravé a otváravo-sklopné

 •  
 • PRIETOK VZDUCHU
  - Tlak  (Pa) 50
  - Prietok  (l/sm²)* do  17,2 (1)
 • RIEVZDUŠNOSŤ TRIEDA 1
  Hodnota získaná v polohe mikro otvorenia podľa normy EN 12207:2000
 • PLOCHA VÝMENY VZDUCHU
  Otváravé - S(cm²) = 0,8 x výška krídla (cm)
  Otváravo-sklopné - S(cm²) = 0,8 x šírka krídla (cm)
 • (1) Hodnota získaná podľa normy UNE-EN 1026:2000 ako sa uvádza v správe o skúške  Pr110009.
 • Referenčné okno 1.246 x 1.500 m. 2 krídla
 • Prietok vzduchu krídla na  m² s mikroventiláciou.
 
 • Posuvné okná

 •  
 • PRIETOK VZDUCHU
  Tlak (Pa) 50
  Prietok (l/sm²)* do  8,0 (1)
 • PRIEVZDUŠNOSŤ TRIEDA 1
  Hodnota získaná v polohe mikro otvorenia podľa normy EN 12207:2000
 • PLOCHA VÝMENY VZDUCHU
  Posuvné - S(cm²) = 0,6 x výška krídla (cm)
  (1) V závislosti na posuvnej sérii
  * Prietok vzduchu krídla na  m² s mikroventiláciou.