Systém Dvere Millennium FR s PTM - hliníkové dvere (profily)

Nový systém protipožiarnych dverí s klasifikáciou triedy EI260 požiarnej ochrany, ktorý ponúka riešenia na požiadavky bezpečnosti v prípade vzniku požiaru tým, že umožňuje rozdelenie objektu do požiarnych úsekov a evakuáciu jej užívateľov. 


 • Koplanárne profily so stavebnou hĺbkov 80 mm, rovnými líniami, stenami hrúbky 2,2 mm a šírkou prerušenia tepelného mostu 35 mm, ponúkajú požiarnu odolnosť po dobu 60 minút. Tento efekt sa dosiahne použitím nehorľavých izolačných materiálov, retardérov horenia v komore profilu, použitím tesnenia z ohňovzdorného materiálu s dilatačným účinkom a biologicky nezávadným papierom v oblasti upevnenia skla. S hodnotou priepustnosti na ráme od 0,9 W/m²K, dosahuje vynikajúce tepelné vlastnosti a jej vysoká kapacita zasklenia až do 56 mm zaručuje maximálnu zvukovú izoláciu. Možnosť spojenia s pevným zasklením, použitia panikových kovaní, automatické zatváranie dverí ako aj pánty a kľučky určené a schválené pre sektor požiarov.
 

 • Zvuková izolácia

 •  
 • Maximálna zasklenia: 48 mm. 
 • Maximální zvuková izolace Rw= 38 dB
 • Možnosti otvárania

 •  
 • Vnútorné otváranie:
  Otváravé   1 a 2 krídlové.
 • Vonkajšie otváranie:
  Otváravé   1 a 2 krídlové.
 • Maximálne rozmery / Maximálna hmotnosť

 •  
 • MAXIMÁLNE ROZMERY 
  Šírka(L)= 1.500 mm. 
  Výška (H)= 2.600 mm.
  Okno 1 krídlo, otváravo-sklopné
 • Maximálna hmotnosť/krídlo 240 Kg. 
 •  
 • Súčiniteľ prestupu tepla

 •  
 • Uw od 1,1 (W/m²K)
 • Konzultovať typ, rozmery a sklo
 •  
 •  
 •  
 
 • Časti / Hrúbka steny profilov

 •  
 • ČASTI
  Rám – 66,4 mm.
  Krídlo – 85,3 mm.  
   
 • HRÚBKA STENY PROFILOV
  Okno 1,5 mm.
  Dvere 1,6 mm.  
 •  
 •  
 •  
 •  
 • Kategórie dosiahnuté v skúšobni

 •  
 •  
 • Protipožiarna odolnosť a dymotesnosť  

 • EN 1364-1:2000 - EN 1634-1:2010 TRIEDA EI 60 - C5 
 • Klasifikácia podľa normy UNE-EN 13501-2:2009 A1:2010 (C5= 200.000 skúšobných cyklov)
 • Skúška na referenčných dverách 1,35 x 2,35 m. 1 krídlo
 • Sklo EI60 monolitické 23 a 25 mm.
 • Povrchové úpravy

 •  
  • Možnosť dvojfarebnosti. 
  • Lakované farby (RAL, metalické a textúrované)
  • Lakované imitácie dreva
  • Antibakteriálne lakovanie
  • Eloxovanie