Systém Cor-70 Industrial s PTM
hliníkové okná (profily)

Predstavuje jednoduchý, ekonomický a univerzálny systém pántového okna, spĺňajúci vysoké požiadavky, ktorý bol vyvinutý s cieľom uspokojiť požiadavky konkrétneho trhového segmentu.

 • Táto novinka Innovačného oddelenia I+D+i s kovaním Európskehej drážky, má konštrukčnú hĺbku rámu 70 mm a hodnotu tepelnej priepustnosti na ráme len 1,2 W/m²K  čím je schopná vyhovieť rôznej klimatickej záťaži a požiadavkám energetickej účinnosti.

  Jednoduchosť montáže systému Cor-70 Industrial znamená nižšiu potrebu  pracovnej sily, možnosť výrobu industrializovať, z čoho vyplýva šetrenie času a nákladov. 
 

 • Rovná estetika krídla a zasklievacej lišty. Kapacita zasklenia až do 65,5 mm, umožňuje použitie energeticky úsporných okien a zasklievanie pozostávajúce z okien s veľkou hrúbkou skla čo poskytuje systému vynikajúce  tepelné i akustické vlastnosti. 

 • Zvuková izolácia

 •  
 • Maximálna zasklenia: 55 mm. 
 • Maximální zvuková izolace Rw=44 dB
 •  
 • Možnosti otvárania

 •  
 • Vnútorné otváranie:
  Otváravé,otváravo-sklopné, sklopno-posuvné a sklopné.
 •  
 • Maximálne rozmery / Maximálna hmotnosť

 •  
 • MAXIMÁLNE ROZMERY 
  Šírka(L)= 1.600 mm. 
  Výška (H)= 2.600 mm.
  Okno 1 krídlo, otváravo-sklopné
 • Maximálna hmotnosť/krídlo 120 Kg. 
 • Pre daľšie typy okna maximálnu hmotnosť a rozmery konzultovať.
 •  
 • Súčiniteľ prestupu tepla

 •  
 • Uw od 0,9 (W/m²K)
 • Konzultovať typ, rozmery a sklo
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 
 • Časti / Hrúbka steny profilov

 •  
 • ČASTI
  Rám – 70 mm.
  Krídlo – 78 mm.  
   
 • HRÚBKA STENY PROFILOV
  Okno 1,5 mm.
  Dvere 1,7 mm.  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 • Kategórie dosiahnuté v skúšobni

 •  
 •  
 • Priedušnosť  (EN 12207:2000): TRIEDA 4
 • Odolnosť proti vetru (EN 12210:2000): TRIEDA E1200
 • Resistencia al viento (UNE-EN 12210:2000): TRIEDA C5
 • Skúška na referenčnom okne 1,23 x 1,48 m. 2 krídla
 • Povrchové úpravy

 •  
  • Možnosť dvojfarebnosti 
  • Lakované farby (RAL, metalické a textúrované)
  • Lakované imitácie dreva
  • Antibakteriálne lakovanie
  • Eloxovanie