Kovanie na okná

Kovanie je veľmi dôležitou súčasťou okna, pretože len kvalitné bezpečnostné kovanie Vám zabezpeči dlhodobú funkčnosť, bezpečnosť a ľahkú ovládateľnosť pre vaše okná a dvere. Vývoj posúva možnosti kovania stále dopredu a v súčasnosti je neodmysliteľnou požiadavkou na kovanie aj bezpečnosť a ochrana pred neoprávneným vniknutím do objektu.

 • Kovanie na plastové okná je spravidla neviditeľná súčasť, ktorá môže výrazne zlepšiť jeho úžitkové vlastnosti. 


 • Kovanie na plastové okná / A300

 • Tento typ kovania je výborná kombinácia funkčnosti a životnosti pre plastové okná. Vloženie kovania do drážky a jeho prišrobovanie sú na sebe nezávislé a vytvárajú tak pružnú výrobu. Pritom samoupínacia spona zaisťuje tvarové spojenie kovania v drážke pred jeho prišrobovaním. Upínacia spona je vybavená na toleranciu nezávislým plechom z nerezovej ocele a podporuje bezpečnosť držania dielu kovania.
 • Životnosť kovania

 • Kovanie zodpovedá najvyšším požiadavkám na tesné uzavretie okna - 3D čap. Pre reguláciu pretlaku a pre vyrovnanie tolerancií v drážke je na šírku i výšku prispôsobiteľný a zaručuje minimálny oter pri trvale ľahkom ovládaní.
 
 • Komfortné ovládanie

 • Vedie poistky proti klepaniu krídla pri prievane, ktorá je sériovo integrovaná v nôžkach. Kovanie A300 má ďalší podstatný znak komfortu: zdvíhač krídla s integrovanou poistkou proti chybnej manipulácii. Zatiaľ čo doteraz pri ďalšom zaťažení muselo byť krídlo pri zatváraní nadvihnuté, je to pozdvihnutie zabezpečené pomocou zdvíhača automaticky.
 • Pri zatváraní je zdvíhač vedení oporným dielom na ráme a zaručuje tak dlhú životnosť bez opotrebenia. Ďalší úžitok prináša poistka proti chybnej manipulácii, ktorá zabraňuje chybnému ovládaniu kovania z polohy otvorenej do polohy výklopnej alebo zatvorenej.

Posuvno - výklopné kovanie pre plastové okná / A300 PK


 • Veľké plochy okien s paralelne výklopnými posuvnými elementami ponúkajú ľuďom viacej úžitku v byte a sú veľkým trendom v modernej architektúre. Posúvno-výklopné kovanie A 300 PK pomáha opticky zdôrazniť elementy z dreva, plastu, hliníku i rôznych kombinácií materiálov a to pri zaručenej SIEGENIA - AUBI kvalite.
 • Pritom je zachované tradičné poradie ovládania ako u sklopného okna. Vďake svojím kvalitám všetky diely kovania v krídle i v ráme sú použiteľné zo štandardného programu.
 
 • Bezpečnostné kovanie na okná

 • Práve tento typ posúvno-výklopných kovaní ponúka zlodejom často dobrý prístup do budovy. Preto je toto kovanie vybavené štandardne na spodnej časti dvomi bezpečnostnými uzavieracími bodmi. V kombinácii s kovaním SAFETY PLUS je možnosť naviac dosiahnuť bezpečnosť proti vlámaniu.

Bezpečnostné kovanie na okná / A300 Safety Plus


 • bezpečnostné kovanie na okná
 • Bezpečnostné kovanie je vhodné pre toho, kto sa chce pred vlámaním efektívne chrániť, nemusí sa vzdávať veľkého komfortu pri ovládaní. A 300 SAFETY PLUS je v každom smere ideálnym riešením ako okná i balkónové dvere spoľahlivo zabezpečiť. Nie nadarmo disponuje so skúšobným osvedčením pre triediu AhS Extra, alebo Standart podľa smernice RAL - RG 607/13, Európskych noriem DIN V ENV 1627-1630 a SKG triey 2.
 • Bezpečnostné kovanie - montáž

 • Bezpečnostné kovania Sefety Plus presvedčia o svojich prednostiach i pri montáži. Efektné stavebné princípy s malým počtom rámových dielov zaručuje krátku dobu montáže a je vhodný pre automatickú montáž kovania rovnako ako pre výrobu na samotných dieloch pred zvarením.
 
 • Bezpečnostné kovania so značkou kvality

 • bezpečnostné kovanie na okná
 • Systém kovania vsádza výhradne používať vysoko hodnotné materiály a garantuje trvalú funkciu a bezpečnosť. Vďaka jeho modulárnemu stavebnému princípu je možné v 5-tich bezpečnostných stupňov zaradiť až do bezpečnostnej triedy WK3. Pričom 3D rolničkový čap umožňuje patentovanému systému ľahký komfortný chod pri zatváraní pri minimálnom otere. Hríbový čap zapadá bezpečne bez kontaktu do uzavieracej kapsy vyrobenej z kalenej ocele, dokáže zachytiť sílu až cez 1,5 tony.
 • Ďalšiou výhodou je sériové vybavenie kovania A300 Safety Plus poistkou proti sklopeniu a zdvíhačom krídla s intergrovanou poistkou proti chybnej manipulácii. Pre najvyššie požiadavky je možné bezpečnostné kovania dodatočne i kombinovať s elektronickým senzorom uzatvárania A300 Contact.

Návod na nastavenie
Montážny návod

Nasadenie posuvného krídla


Možnosti regulácie